Logo

Akademia Położnej 24 październik

Date

Saturday, October 24, 2020

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mrs Prof. UM dr hab. Beata Pięta

to położna, zastępca naczelnej pielęgniarki w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, kierownik "Polnej Szkoły Rodzenia" przy GPSK, kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych. Ekspert kampanii "Wspieramy Was od 1. dnia".
Presenter

Mr prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

– polski neonatolog, dr hab. nauk medycznych, profesor zwyczajny i rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, były Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, współzałożyciel Europejskiej Unii Towarzystw Neonatologicznych i Perinatologicznych, redaktor naczelny czasopisma „Postępy Neonatologii”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień patologii i intensywnej terapii z szczególnym uwzględnieniem zakażeń okresu noworodkowego.
Presenter

Mr dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Adiunkt, kierownik pracowni w Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resu
Presenter

Mrs Profesor hab. n. med Ewa Pańkowska

specjalista pediatra II stopnia, diabetolog, wieloletni pracownik, a w latach 2010 – 2014 Kierownik Zakładu Diabetologii Instytut Matki i Dziecka, obecnie Kierownik Instytutu Diabetologii w Warszawie. Od lat zaangażowana w badania kliniczne w obszarze cukrzycy, autorka wielu publikacji specjalistycznych oraz skierowanych do środowiska pacjentów z cukrzycą. Od 1998 członek ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), od 2008 roku członek zarządu sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a od 2013 Ekspert w międzynarodowej grupie EU-IDS (European Union - Insulin Delivering System). Wykładowca podczas licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych i polskich. W swej codziennej praktyce lekarskiej spotyka się z wieloma chorymi na cukrzycę, w tym kobietami z cukrzycą ciążową. Szczególnie interesuje się jakością pediatrycznej opieki diabetologicznej w Polsce.
Presenter

Mrs dr n. o zdrowiu Beata Stepanow

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, edukatorka – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie. Przewodnicząca komitetów naukowych, organizatorka i wykładowca podczas krajowych oraz międzynarodowych konferencji. Autorka programów edukacyjnych dla osób przewlekle chorych. Współautorka Standardów Holistycznej Edukacji Diabetologicznej SED, a także Raportu “Polska rodzina z cukrzycą” oraz Raportu “Biała Księga - Godność w chorobie przewlekłej”. Przez ostatnie lata została uhonorowana kilkakrotnie Tytułem Pielęgniarki Roku i nagrodą „Kryształowego Kolibra” od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Tytułem Osobowość Roku oraz Człowiek Roku.

Od prawie 20 lat edukuje osoby chore na cukrzycę i ich rodziny, środowiska społeczno -zawodowe. Jej praca jest jej pasją!

Agenda

Wykłady Online:
1. Zalecenia żywieniowe dla kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią - zapotrzebowanie na foliany, cholinę i mikroelementy. prof. UM dr hab. Beata Pięta
2. Konflikt serologiczny czy ciągle aktualny problem kliniczny ? prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
3. Powikłania po konflikcie serologicznym. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
4. Oktenidyna w profilaktyce oraz leczeniu zakażeń w okresie perinatalnym. prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
5. Cukrzyca w ciąży - zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. Diagnostyka, grupy ryzyka, monitorowanie jako podstawa dobrego leczenia. prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska 
Na wszystkich szkoleniach wprowadzenie do tematu „Cukrzyca w ciąży” prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska 
Rozszerzenie tematu: 
24 października - FreeStyle Libre - ABC działania systemu - Piotr Małecki

Cukrzyca została uznana przez WHO za epidemię XXI u. W Polsce choruje ok 3 mln osób, z czego połowa niestety nie wie o tym. Szczególną grupą chorych są kobiety w ciąży – obecnie co 6 dziecko rodzi się z ciąży z hiperglikemią. A cukrzyca ma wpływ nie tylko na stan zdrowia kobiety, ale także na rozwijające się dziecko. W czasie ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele procesów, które powodują duże zmiany poziomu cukru, a tym samym związane jest wysokim ryzykiem zarówno hipo- jak i hiperglikemii. Aby do nich nie dopuścić konieczne jest regularne monitorowanie poziomu glikemii, ale także właściwe zrozumienie cukrzycy, co umożliwi podejmowanie właściwych decyzji dotyczących m.in. diety czy aktywności fizycznej. Z pomocą pacjentkom w ciąży oraz ich maluchom przychodzą na pomoc – postęp w medycynie i nowoczesne technologie do ciągłego monitorowania poziomu glikemii.

Mając na uwadze narastanie problemu cukrzycy Rada Naukowa Akademii Umiejętności Nowoczesnej Położnej podjęła decyzję o potrzebie włączenia do programu szkolenia środowiska położnych tematu cukrzycy ciążowej. Wiedza ta przyczyni się do podniesienia kwalifikacji, wesprze codzienną pracę i pomoże w coraz lepszej opiece na przyszłymi mamami. Do przeprowadzenia wykładów zaproszone zostało grono specjalistów od lat pracujących z w obszarze cukrzycy. Osób, dla których tematy diabetologiczne to nie tylko praca, ale prawdziwa pasja.